De Kleine Indo | Privacybeleid
16227
page-template-default,page,page-id-16227,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Privacybeleid

Bij Restaurant De Kleine Indo vinden wij het belangrijk om kwalitatief, gezond en authentieke Indonesische gerechten uit te serveren. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat onze gasten dit ervaren en een fijne eetbeleving hebben. Wat ook belangrijk is? De privacy van onze gasten. Daarom willen we je graag laten weten welke persoonlijke gegevens verzameld worden, voor welk doel ze bewaard en/of gebruikt worden, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.
 
Contactgegevens Restaurant De Kleine Indo
www.dekleine-indo.nl
Professor Romeinstraat 19
5013 BX Tilburg
013 581 29 90
info@dekleine-indo.nl
 
Welke gegevens verzamelen wij?
Restaurant De Kleine Indo verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens verwerken?

  • Het afhandelen van je reservering of betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

RestaurantDe Kleine Indo verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant De Kleine Indo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De persoonsgegevens blijven bewaard tot het moment van betaling of beëindiging van onze uitgevoerde diensten. Restaurant De Kleine Indo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De opgeslagen persoonsgegeven worden niet langer bewaard dan absoluut nodig.
 
Wat doen wij met cookies en vergelijkbare technieken?
Restaurant De Kleine Indo gebruikt geen analytische cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant De Kleine Indo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekleine-indo.nl.
Restaurant De Kleine Indo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Restaurant De Kleine Indo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekleine-indo.nl.

Call Now Button